0

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AFK.pl  WAŻNY OD 21.10.2020r.

 

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem afk.pl jest Firma Handlowa AFK Jerzy Biełous
 2. Dane teleadresowe Sklepu: tel. 512-442-550, 38-300 Gorlice, ul. Fryderyka Chopina 38, sklep@afk.pl
 3. Ceny towarów umieszczonych w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT wg. obowiązującej stawki
 4. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena towaru wraz z kosztami transportu podanymi na Stronie.
 5. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe chyba, że opis stanowi inaczej.

 

§2 Definicje

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym dokonująca transakcji z Przedsiębiorcą
 2. Przedsiębiorca - Firma Handlowa AFK Jerzy Biełous 38-300 Gorlice, ul.Biecka 17, NIP: 738-102-44-48
 3. Strona – serwis internetowy pod adresem afk.pl (tymczasowo afk.zakupy365.pl)
 4. Sklep – prowadzony przez Przedsiębiorcę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży  on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabycia dostępnych towarów
 5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Przedsiębiorcę  za pośrednictwem Sklepu, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Przedsiębiorcy za pośrednictwem Sklepu

 

§3 Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia/potwierdzenia przez Klienta Zamówienia
 2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (wykluczając okres czasu kiedy Strona jest niedostępna lub trwają prace serwisowe)
 3. Zamówienia złożone po godzinie 18, w soboty, w niedziele lub w święta będą rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy
 4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT)
 5. Klient powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupione towary w ciągu 5 dni lub w momencie dostarczenia towarów
 6. Klient może skorzystać z m.in. z następujących płatności: przelew, karta płatnicza, przy odbiorze
 7. Towar zostanie wysłany do Klienta w terminie podanym w opisie towaru lub w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania płatności
 8. Towary zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub pocztowej

 

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 

§5 Warunki reklamacji i gwarancja

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 pkt. 2 Regulaminu.

 

§6 Dane osobowe

 1. Klient dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Klient ma prawo wglądu do podanych danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.

 

 

Promocje

FULL DENSITY Szampon zagęszczający włosy 1000ml - BIOLAGE

67,90 zł

Maszynka silnikowa Barbers Clipper FX 880 - BaByliss PRO

549,99 zł

Trymer bezprzewodowy FLASH FX 59 - BaByliss PRO

399,00 zł

Nasadka do maszynki FX 668 Nr 2 - 6mm - BaByliss PRO

10,00 zł

Spray Grooming Tonic - utrwalający tonik do modelowania 355ml - REUZEL

56,90 zł

Nasadka do maszynki FX 672 Nr 4 - 13mm - BaByliss PRO

15,29 zł

Spray do maszynek 5w1 Cool Care 439g - ANDIS

39,90 zł

Prostownica CANDY turkusowa - FOX

178,00 zł

Prostownica "mini" ELIPSIS 2000 - BaByliss PRO

199,00 zł

Falownica 3D 2369 - BaByliss PRO

306,00 zł

Suszarka hełmowa prznośna z jonizacją 1200W 6910 - BaByliss PRO

391,00 zł

Semi Di Lino DIAMOND Szampon rozświetlający do włosów normalnych 250ml - ALFAPARF

31,90 zł

Odżywka - 01 KERATIN COMPLEX 1250ml - NISHMAN

29,90 zł

Nasadka do maszynki FX 8700 , FX 880 - ".5" - 1,5mm - BaByliss PRO

15,29 zł

Trymer do włosów, brody i wzorków TANGO S (5 końcówek) - FOX

233,00 zł

Tonik do włosów - REVITALIZING HAIR TONIC 400ml - NISHMAN

29,00 zł

Falownica 2269 - BaByliss PRO

280,50 zł

GIGASEPT INSTRU AF Koncentrat do dezynfekcji narzędzi 2000ml - SCHULKE

142,50 zł

Szczotka - Kartacz bez rączki do brody z włosia syntetycznego - BeBarber 3

31,90 zł

Pomada wodna - S3 SPIDER WAX - BLUE WEB 150ml - NISHMAN

24,00 zł

Woda kolońska po goleniu 400ml - 01 ANTARCTICA - NISHMAN

25,50 zł

Trymer bezprzewodowy do włosów i brody VOLANS - srebrny - FOX

226,90 zł

Suszarka z jonizacją EXCESS HQ 2600W 6990IE - BaByliss PRO

331,50 zł

Spray do kręcenia włosów ProCurl 250ml - BaByliss

42,00 zł