0


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AFK.pl  WAŻNY OD 02.01.2023r.

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem afk.pl jest AFK PLUS Sp. z o.o.
 2. Dane teleadresowe Sklepu: tel. 512-442-550, 38-300 Gorlice, ul. Fryderyka Chopina 38, sklep@afk.pl
 3. Ceny towarów umieszczonych w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT wg. obowiązującej stawki
 4. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena towaru wraz z kosztami transportu podanymi na Stronie.
 5. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe chyba, że opis stanowi inaczej.

§2 Definicje

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym dokonująca transakcji z Przedsiębiorcą
 2. Przedsiębiorca - Firma Handlowa AFK Jerzy Biełous 38-300 Gorlice, ul.Biecka 17, NIP: 738-209-02-00
 3. Strona – serwis internetowy pod adresem afk.pl (tymczasowo afk.zakupy365.pl), drjackson.pl, darkstag.pl
 4. Sklep – prowadzony przez Przedsiębiorcę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży  on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabycia dostępnych towarów
 5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Przedsiębiorcę  za pośrednictwem Sklepu, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Przedsiębiorcy za pośrednictwem Sklepu

§3 Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie wystawienia dokumentu (faktura lub paragon) do ważnego Zamówienia.
 2. Ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 3. Jeżeli przy produkcie występuje informacja o obniżce ceny - jest ona już uwzględniona.
 4. Na całkkowity koszt zamówienia składają się ceny jednostkowe oraz ewentualne koszty wysyłki podane w formularzu przed wyborem sposobu płatności..
 5. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (wykluczając okres czasu kiedy Strona jest niedostępna lub trwają prace serwisowe)
 6. Zamówienia złożone po godzinie 14, w soboty, w niedziele lub w święta będą rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy
 7. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT)
 8. Klient powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupione towary w ciągu 5 dni lub w momencie dostarczenia towarów
 9. Klient może skorzystać z następujących form płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze.W sklepie wdrożony jest system szybkich płatności oraz płatności kartami płatniczymi obsługiwany przez https://www.przelewy24.pl/ (przelewy24.pl).
 10. Towar zostanie wysłany do Klienta w terminie podanym w opisie towaru lub w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania płatności
 11. Towary zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub pocztowej wybranej przez Klienta na etapie zamówienia.
 12. Przedsiębiorca zastrzega możliwość anulowania zamówień w których występują błędy lub uzna je za podejrzane.
 13. Opinie w naszym sklepie - pisane są przez zarejestrowanych użytkowników i wymagają akceptacji operatora. Strona kożysta również z opini publikowanych na stronach serwisu Ceneo i  zgodnie z ich regulaminem.

§4 Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia problemów z towarem niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Używanie wadliwego towaru może wiązać się z utratą gwarancji.
 3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie zasięgnięcie opini producenta lub biegłego, termin może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone w terminie 14 dni

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry technicznie i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Właściciel sklepu zastrzega możliwość dokonywania zmian Regulaminu.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: AFK PLUS Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. F. Chopina 38. i pod adresem sklep@afk.pl, tel. 512-442-550.

 

Polecamy

MEGA SLEEK Szampon wygładzający 300ml RETAIL - MATRIX

39,30 zł

PASSION COBALT Nożyczki AQUA - 6.0"

850,00 zł

Nożyczki BUCK 6.0" - DARK STAG

125,00 zł

Pomada matowa, średnie utrwalenie ANTIDOT 1.1 - 100ml - DR JACKSON

59,00 zł

Szczotka EXPERT BLOWOUT SPEED XL Gold & Brown - 25mm - OLIVIA GARDEN

62,90 zł

Taboret fryzjerki CHIN II 5N/A, skaj czarny Express Line - PANDA

616,00 zł

Fotel fryzjerki OPIUM, XT/B, skaj czarny Express Line - PANDA

1 699,00 zł

KERA SUBLIME Szampon wygładzający po keratynowym prostowaniu włosów 1000ml - NOUVELLE 3

75,00 zł

SASZETKI Zestaw regeneracyjny ( "1" 10ml + "2" 10ml + "3" 5ml) HAIR REBORN - ADDMINO-18

20,00 zł

Infrazon MX 3700 Elektroniczny Turbo, nawiew, na statywie P01 - czarny - CERIOTTI

5 290,00 zł

Infrazon MX 3600 Elektroniczny, na statywie P01 - biały - CERIOTTI

3 900,00 zł

Degażówki BUCK TH28 5.5" - DARK STAG

125,00 zł